New China Buffet of Washington

2032 Washington Crossing
Contact name: Yong Liang Zhu
Number of Employed: 4